Tjenester

Ved vårt verksted reparerer vi maskiner og utstyr og lager hydraulikkslanger.

Vi bygger spesialmaskiner etter ønske fra våre kunder, har du en oppgave du ønsker å automatisere så er vi behjelpelig med å finne en løsning, enten det gjelder pakking av varer, montering av et produkt eller kanskje hele produksjonen.

fiskekassetransport

Interntransport

Vi utfører også såkalt retrofitting av maskiner, D.V.S bygger om maskiner slik at man får mer moderne styringsystem. Slik at maskiner som ofte har mange år igjen før de er mekanisk utslitt kan betjenes på en mer moderne måte og at de kan benyttes til nye oppgaver.

Ny styring EPS

Ny styring EPS maskiner

I tillegg monterer vi og kjører igang maskiner eks. ved flytting eller nymontering.

montering av maskin

montering av maskin