CNC Maskiner

Vi bygger CNC maskiner slik som skjærebord, plukkeroboter o.l.

Skjærebord under arbeid

Konfigurering / ferdigstillelse av nytt skjærebord for plasmaskjæring.