Gjør det automatisk

Spesmek kassestabler

Maskinbyggerverksted i nord med fokus på fabrikkautomasjon

Vi har egen produksjon av transportbaner og maskiner, der vi blant annet har lang erfaring fra automasjon innen EPS bransjen og har levert løsninger til flere fiske-kassefabrikker fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Vi utvikler og maskiner for andre bransjer, samt lager verktøy utstyr til robotarmer.

Vi har og erfaring fra robotinstallasjon og bruk av robot både til plukk og plasser jobb samt til sveising og bearbeiding med robotarm, både med og uten vision system for guiding av robot.

Vi jobber for tiden med utvikling av neste generasjon av vår piggemaskin for pigging av lastebildekk. Her tar vi i bruk både lasertriangulering og AI for å få til den beste maskinen for jobben.