Piggemaskinen fortsetter


Utviklingen går sakte fremmover. vi jobber enda med prototypen og testing.

Her er litt info til dere som lurer på hvordan det går med utviklingen av vår nye piggemaskin.

Oppspenning av hjul ser bra ut, og vi jobber med maskinens mekaniske utforming og integrerer endringer som vi ser er nødvendige utfra erfaringer i forbindelse med arbeidet med testing i prototypen. det gjelder både endringer som har med ergonomi, og endringer som har med produksjon å gjøre. samt at det selvfølgelig vil bli en del designmessige endringer på den endelige maskinen.

Prototypen under bygging.

Det som har tatt mest tid, og det som vi fortsatt bruker tid på, er optimalisering av vision systemet og maskinens evne til å velge plassering av pigg i hvilket som helst mønster.

Vi scanner mønster. her testes et dekk som gir store utfordringer grunnet mye seip og lite gummi for plassering av pigg.
Dataprogrammet leter etter, og finner områder der det er mulig å sette pigg. dette gjøres etter et sett med kriterier som vi har satt opp på forrhånd. Deretter må dataprogrammet velge den beste plasseringen av piggen, innenfor det godkjente området. Det gjøres også etter bestemte kriterier vi legger inn (godkjent område vises her med blå farge.)