Spesmek AS
Maskinprodusent. Telefon: 45019560 eller www.spesmek.no