Lokkstabler

Spesmek AS i Nordkjosbotn, lokal maskinprodusent. Vi lager bl.a. maskiner for stabling av fiskekasser og lokk.