KS-AI8040T Absorbent-ilegger

Vi har utviklet utstyr for automatisk ilegging av absorbent i fiskekasser. maskinen kan utstyres med limaggregat som påfører lim i kassen slik at absorbentene ligger sikkert i kassen

Maskinen plasseres i linjen f.eks mellom merkemaskin og kassestabler.

vi gjør også kundetilpassinger, vi har f.eks laget absorbentleggere som er sammenbygget med kassestabler.